Hướng dẫn Xem trước áo choàng và yêu cầu thêm áo choàng mới!

Virus

Thành viên BQT
#1
Để thuận tiện cho việc thêm vào các loại áo choàng vẫn còn thiếu ở trên cửa hàng.
Các bạn có thể vào trang web sau và chọn kiểm tra các loại áo choàng mong muốn.
Nếu áo choàng nào bạn muốn dùng mà chưa được thêm vào thì INBOX fanpge cho ADMIN để báo nhé!


Trang web xem thông tin áo choàng: http://hk.hk-dv.net/tmc/?a=aochoang

Lưu ý:
- Khuyến cáo nên dùng ĐHL, HBQ kiểm tra vì 1 số áo sẽ không bị lỗi đối với class khác. Nhưng mà sẽ bị lỗi cụt tay, chân đối với ĐHL, HBQ!
- Hiện tại chỉ có thể xem trước ở kênh 5 cho đến khi đợt bảo trì tiếp theo thì các kênh còn lại mới cập nhật!
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.