Sự kiện Valentine 2021!

Virus

Thành viên BQT
#1
Chào đón Lễ tình nhân cùng vui trong Ngày Tết dân tộc 2021
Thời gian :
- Bắt đầu : bây giờ
- Kết thúc : đến hết ngày 20/02
Nội dung:
- Khi tham gia các hoạt động của máy chủ hoặc nhiệm vụ, nhân vật sẽ nhận được một số lượng hoa hồng ngẫu nhiên


- Khi thu thập đủ số lượng cần thiết, sử dụng chuột phải để đổi (sau khi đổi sẽ mất số hoa hồng tương ứng với mức đã đổi)

Các mốc để đổi quà

- Mốc 5:
Danh vọng bang hội
- Mốc 6:
Thần bí thanh thảo
- Mốc 7:
Thần bí lục thảo
- Mốc 8:
Bá vương đơn (vô song)
- Mốc 9:
Thái cực đơn (vô song)
- Mốc 10:
Bản đồ kho báu đồng
- Mốc 11:
Bồi nguyên đan (tiểu)
- Mốc 12:
Ngũ sắc thần đơn
- Mốc 15:
Võ hoàng đơn (đặc biệt)
- Mốc 16:
Thái cực thần đơn
- Mốc 18:
Bản đồ kho báu bạc
- Mốc 20:
Điểm võ huân ngẫu nhiên (1000 -> 10000)
- Mốc 25:
Bản đồ kho báu vàng
- Mốc 30:
Hộ tâm đan 20%
- Mốc 35:
Chu tước hoàn
- Mốc 40:
Hộ tâm đan 30%
- Mốc 45:
Đại chiến thần đan
- Mốc 50:
Sức phẩm kỹ thuật phù (cao cấp)
- Mốc 55:
Chí tôn hoàn
- Mốc 60:
Bùa thủy tinh (VK)
- Mốc 65:
Bùa thủy tinh (TB)
- Mốc 90:
Bùa thúy ngọc (VK) (chân)
- Mốc 95:
Bùa thúy ngọc (TB) (chân)

- Mốc 200: Thần thú hay áo choàng?
10% thất bại, mất trắng và không được gì​
10% ra thần thú đặc biệt hoặc áo choàng thuộc tính ngẫu nhiên +96 vĩnh viễn​
20% ra thần thú đặc biệt hoặc áo choàng thuộc tính ngẫu nhiên +96 90 ngày​
30% ra thần thú đặc biệt hoặc áo choàng thuộc tính ngẫu nhiên +96 30 ngày​
30% ra thần thú đặc biệt hoặc áo choàng thuộc tính ngẫu nhiên +96 15 ngày​
Hình ảnh:
Lưu ý: Quả bóng có chỉ số ẩn tương đương rồng 4​

Sự Kiện đặc biệt tôn vinh Tình yêu đôi lứa
 

Virus

Thành viên BQT
#2
Bây giờ không còn farm được hoa hồng nữa và đã có có thể mở quà
Lưu ý: Để đổi theo mốc mong muốn thì chỉ giữ đúng số lượng hoa hồng trong túi đồ (số lượng thừa thì cất bớt vào kho)
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.