Bán Thanh lý sương sương ít TS 8x10x12x - IS Shop

win7

Tung hành bốn biển
#1
- Nhẫn Bá Lực +10 = 3500@ (đã bán)
- Nhẫn Ám Ảnh +1 = 950@ (hoặc đổi 9 chữ) (đã bán)

- Nhẫn Huyết Long +9 = 20k@
- Nhẫn 5% 8x (2 cái) = 550@/1 (hoặc đổi 5 chữ) (đã bán)
- Dây chuyền Bá Hoàng 110 = 1200@ (hoặc đổi 11 chữ)
- Dây chuyền Ám = 550@ (hoặc đổi 5 chữ)

- Bông tai KC3 10x = 950@ (hoặc đổi 9 chữ) (đã bán)

Ngoài ra còn ít món linh tinh như Thương 12xT+15, Kiếm 12xT+15...
 
Sửa lần cuối:
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.