Bán TH 136 !

HuynhAnhTuan

Hiệp khách giang hồ
#1
Nhu Cầu Cần Bán !

TH : 136 . Vh5 : 124k Vh
vk12xfull 30+15 . 8hoả . 7 lv
fulll tay chân 12xt + 15 +14 +13
giáp 120+13
ab 10x . nhẫn 7% ,5%
pét soi kc2 !
Ac full Ckdn
P4 +81

full Kc 11x ,12x, 13x, . nkdn . cxhp !

còn 4 bộ chữ !
những lặt vặt !

giá : 800k Ck !

ai mua nt : 08 345 87 848

khôg Tiếp Thành phần khôg có ăn học !
 
Sửa lần cuối:

HuynhAnhTuan

Hiệp khách giang hồ
#9
Nhu Cầu Cần Bán !

TH : 136 . Vh5 : 124k Vh
vk12xfull 30+15 . 8hoả . 7 lv
fulll tay chân 12xt + 15 +14 +13
giáp 120+13
ab 10x . nhẫn 7% ,5%
pét soi kc2 !
Ac full Ckdn
P4 +81

full Kc 11x ,12x, 13x, . nkdn . cxhp !

còn 4 bộ chữ !
những lặt vặt !

giá : 800k Ck !

ai mua nt : 08 345 87 848

khôg Tiếp Thành phần khôg có ăn học !
 

HuynhAnhTuan

Hiệp khách giang hồ
#10
Nhu Cầu Cần Bán !

TH : 136 . Vh5 : 124k Vh
vk12xfull 30+15 . 8hoả . 7 lv
fulll tay chân 12xt + 15 +14 +13
giáp 120+13
ab 10x . nhẫn 7% ,5%
pét soi kc2 !
Ac full Ckdn
P4 +81

full Kc 11x ,12x, 13x, . nkdn . cxhp !

còn 4 bộ chữ !
những lặt vặt !

giá : 800k Ck !

ai mua nt : 08 345 87 848

khôg Tiếp Thành phần khôg có ăn học !
 

HuynhAnhTuan

Hiệp khách giang hồ
#11
Nhu Cầu Cần Bán !

TH : 136 . Vh5 : 124k Vh
vk12xfull 30+15 . 8hoả . 7 lv
fulll tay chân 12xt + 15 +14 +13
giáp 120+13
ab 10x . nhẫn 7% ,5%
pét soi kc2 !
Ac full Ckdn
P4 +81

full Kc 11x ,12x, 13x, . nkdn . cxhp !

còn 4 bộ chữ !
những lặt vặt !

giá : 800k Ck !

ai mua nt : 08 345 87 848

khôg Tiếp Thành phần khôg có ăn học !
 

HuynhAnhTuan

Hiệp khách giang hồ
#13
Nhu Cầu Cần Bán !

TH : 136 . Vh5 : 124k Vh
vk12xfull 30+15 . 8hoả . 7 lv
fulll tay chân 12xt + 15 +14 +13
giáp 120+13
ab 10x . nhẫn 7% ,5%
pét soi kc2 !
Ac full Ckdn
P4 +81

full Kc 11x ,12x, 13x, . nkdn . cxhp !

còn 4 bộ chữ !
những lặt vặt !

giá : 800k Ck !

ai mua nt : 08 345 87 848

khôg Tiếp Thành phần khôg có ăn học !
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.