Sự kiện Tăng tốc: Tri ân sư đồ

Virus

Thành viên BQT
#1
Sự kiện 1: Tri ân sư đồ!

Thời gian: 20/11 hết ngày 30/11/2019

- Tăng điểm kinh nghiệm nhận được gấp 2 lần khi luyện cấp cho tất cả nhân vật (kể cả không có sư đồ)

- Tăng điểm kinh nghiệm khi sư phụ online cùng kênh với đệ tử từ 1% -> 10%

- Khi bạn là đệ tử: bạn sẽ được +thêm 50% điểm kinh nghiệm (+150%)
- Khi bạn là sư phụ và có 1 đệ tử: bạn sẽ được +thêm 50% điểm kinh nghiệm (+150%)
- Khi bạn là sư phụ và có 2 đệ tử: bạn sẽ được +thêm 75% điểm kinh nghiệm (+175%)
- Khi bạn là sư phụ và có 3 đệ tử: bạn sẽ được +thêm 100% điểm kinh nghiệm (+200%)

Có thể dùng lệnh !checkexp để kiểm tra!

triansudo.jpg

Sự kiện 2: Tăng may mắn!

Thời gian: 20/11 hết ngày 30/11/2019

- Tăng 50% tỉ lệ drop vật phẩm hiếm
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.