Sự kiện Sự kiện săn pill võ huân!

Virus

Thành viên BQT
#1
Thời gian: Bắt đầu từ ngày 05/03/2019
Nội dung:
Trong quá trình luyện cấp, nếu may mắn, các hiệp khách có thể nhặt được 4 chữ:
Hiệp
Khách
Giang
Hồ

Sau khi thu thập đủ 1 bộ 4 chữ "Hiệp" "Khách" "Giang" "Hồ". Đặt bộ chữ vào trong túi đồ và click chuột phải và một chữ bất kì.

Bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:

- Điểm võ huân
(Chỉ số cộng thẳng vào nhân vật: 100-10,000 điểm)


- Thẻ võ huân (có thể giao dịch)
(Số lượng ngẫu nhiên. Tổng võ huân được 1,000 đến 10,000 điểm)


- Khuyên tai:

- Dây chuyền:

- Nhẫn:
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.