Bán Nin 145 vh8, dy 146 vh8

Alone

Hiệp khách giang hồ
#1
- Nin 9 145 vh8:
Full set 14x9c né 30 max op
Full set vh 14x ul[t 9x max op
Rồng 85, ts cặp nhẫn 12x+9, 2 cặp bt vh vhs +9
Ac+99 thtd, acg7 thtd, pet kc2
Giá mong muốn 5m ck
- Dy 146 vh8:
Set train 13x, set vh 9x max op
Rồng 81, ac 99 acg+10
Set ts 10x
Giá mong muốn 3m
P/S: Đéo bán cho thằng Lê Tâm
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.