Sự kiện Ngưu Lang Chức Nữ

Virus

Thành viên BQT
#1
Sự Kiện
Ngưu Lang Chức Nữ


...
Ngưu Lang Chức Nữ âm thầm
Ngân Hà ngăn cách hai thân đau lòng
Yêu nhau không thành vợ chồng
Ngày đêm nhung nhớ say nồng trong tim
...

cms3415283855150492955.jpg


123.png

✨ Thời gian:
 • Bắt đầu: 16/08/2020
 • Kết thúc: 31/08/2020

✨ Yêu cầu:


123.png

Sự kiện 1: Ngưu Lang Chức Nữ
✨ Hướng dẫn:
 • Bước 1: Nhận nhiệm vụ tại Thiên Vân Nhạc (Huyền Bột Phái).
 • Bước 2: Đi đến Nam Lâm, thu thập 2 loại cây Bách Tiên và Giáp trúc đào để giao cho Thiên Vân Nhạc. Thu thập mỗi loại 5 cái.
 • Bước 3: Đánh quái chênh lệch không quá 20 cấp độ, thu thập thêm 10 Lục Nguyệt Tơ và giao cho Nguyệt Cung Thường Nga tại Nam Lâm.
🎁 Phần thưởng:
 • Sô-cô-la (số lượng: 10)
 • Phần thưởng chưa biết!
  • Bá vương đơn (vô song)
  • Thái cực đơn (vô song)
  • Ngưng thần châu
  • Thái cực thần đơn
  • Võ hoàng đơn (đặc biệt)
Lưu ý: Mỗi lần trả nhiệm vụ cần có 1000000 ngân lượng, mỗi ngày làm tối đa 1 lần​

123.png

Sự kiện 2: Quà tặng từ Ngưu Lang
✨ Hướng dẫn:
 • Bước 1: Nhận nhiệm vụ tại Kim Hương Ngọc (Huyền Bột Phái).
 • Bước 2: Sau khi kiếm đủ 20 cái
  Sô-cô-la thì đến tìm Kim Hương Ngọc để đổi quà.
🎁 Phần thưởng:
 • Sự mong đợi của Kim Hương Ngọc (+20% điểm kinh nghiệm trong 12 giờ). (Tối đa 24 giờ)

Lưu ý: Mỗi ngày làm tối đa 1 lần​
123.png

Sự kiện 3: Chuyện tình Ngưu lang - Chức nữ (1)
✨ Hướng dẫn:
 • Bước 1: Nhận nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái).
 • Bước 2: Đánh quái chênh lệch không quá 20 cấp độ, thu thập đủ vật phẩm nhiệm vụ để đổi thưởng.
da.png

🎁 Phần thưởng:
tim.png

Lưu ý: Mỗi lần trả nhiệm vụ cần có 1000000 ngân lượng, mỗi ngày làm tối đa 4 lần​
123.png

Sự kiện 4: Chuyện tình Ngưu lang - Chức nữ (2)
✨ Hướng dẫn:
 • Bước 1: Nhận nhiệm vụ tại Thiên Vân Nhạc (Huyền Bột Phái).
 • Bước 2: Sau khi kiếm đủ 2 cái
  Trái tim đồng cảm thì đến tìm Thiên Vân Nhạc để đổi quà.
🎁 Phần thưởng:
 • Phần thưởng chưa biết!
  • Kim cương thạch cao cấp (Tối đa: Công lực võ công 30%)
  • Hàn ngọc thạch cao cấp (Tối đa: Phòng thủ 11, Uy lực phòng thủ 80)
  • Chí tôn hoàn
  • Chu tước hoàn
  • Huyền vũ hoàn
Lưu ý: Mỗi ngày làm tối đa 2 lần​
 

Virus

Thành viên BQT
#2
Do update vừa rồi gặp 1 số vấn đề cần giải quyết nên tầm chiều tối nay 4 sự kiện trên bắt đầu cho nhận nha và cập nhật phần thưởng chi tiết nha!
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

  You haven't joined any rooms.