Newbie hỏi về bãi train

Auto

Hiệp khách giang hồ
#2
Lv 1 đánh cóc
Lên lv 10 về thăng chức op cây kiếm với cái áo 1x + 67 mua set đồ 1x với set 3x sẳn qua đánh sói rồi đánh quái 35 luôn.
Lv 35 qua liêu chính đánh sơn tặc . Up 6x qua đánh sói với cop bên thần võ môn. Lên 7x qua đánh quá 67, dame ngon nữa thì qua nam minh hiệu bai vip. Lên 8x thì qua bắc hải đánh gấu. Bãi đá bên tung nguyệt quán. 10x đánh bãi ma. Hay quái 97 bên tnq. Chán thì qua bãi cóc 109 , bãi thổ dân bên nam lâm. Rồi chuyển qua bh2, hay hồ hạp cóc đánh sóc, đánh mèo 12x
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.