Sự kiện Mừng Tết Nguyên Đán 2024 - Từ ngày 01/02/2024

Virus

Thành viên BQT
#1

Mừng Tết Nguyên Đán 2024


1707013833244.png


Sự kiện 1: Khuyến mãi nạp thẻ

Thời gian:
Từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 03/02/2024 và từ ngày 10/02/2024 đến hết ngày 15/02/2024
Nội dung:

Trong thời gian sự kiện, +20% giá trị nạp ở mọi loại hình thức donate​

Sự kiện 2: Tăng tốc

Thời gian:
Từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 15/02/2024
Nội dung:

Trong thời gian sự kiện, điểm kinh nghiệm nhận được khi đánh quái tăng 100%​

Sự kiện 3: Thu thập

Thời gian:
Từ sau bảo trì ngày 01/02/2024 đến hết ngày 30/02/2024
Nội dung:

Trong quá trình sự kiện, khi bạn đánh quái chênh lệch không quá 20 cấp độ thì sẽ ngẫu nhiên nhận được các huân chương:​
 • Chữ "CHÚC"
 • Chữ "MỪNG"
 • Chữ "NĂM"
 • Chữ "MỚI"
Sau khi thu thập đủ 4 loại chữ trên, chuột phải vào 1 trong 4 chữ sẽ đổi được quà tặng bên dưới:​
 • Cờ đỏ sao vàng
 • Danh vọng bang hội
 • Thần bí thanh thảo, thần bí lục thảo
 • Ngũ sắc thần đan
 • Thái cực đơn vô song, bá vương đơn vô song
 • Điểm kinh nghiệm + tăng thêm 20% (3 loại, cộng dồn, tối đa 24 giờ)
 • Điểm kinh nghiệm + tăng thêm 50% (3 loại, cộng dồn, tối đa 24 giờ)
 • Yêu cầu mỗi lần mở: 2,000,000 tiền vàng

Sự kiện 4: Đổi thưởng

Thời gian:
Từ sau bảo trì ngày 04/02/2024 đến hết ngày 30/02/2024
Nội dung:

Trong quá trình sự kiện, khi bạn đã có được
Cờ đỏ sao vàng. Hãy đặt 1 bộ chữ Chúc Mừng Năm Mới cạnh cờ đỏ sao vàng và chuột phải vào nó để đổi thưởng:​
 • Áo choàng ngẫu nhiên chỉ số đặc biệt
 • Tất cả trang sức ngẫu nhiên từ 1 đến 160: Khuyên tai, dây chuyền, nhẫn
 • Điểm võ huân ngẫu nhiên (Chỉ số cộng thẳng vào nhân vật: 1,000 - 5,000 điểm)
 • Thẻ võ huân ngẫu nhiên (giao dịch được)

 • Yêu cầu mỗi lần mở: 2,000,000 tiền vàng
 
Sửa lần cuối:

Virus

Thành viên BQT
#2
Đã sửa lại event OK và tăng thời gian event lên thêm