Sự kiện Mừng ngày sinh nhật HKĐV và phụ nữ Việt Nam

Virus

Thành viên BQT
#1
Sự kiện 1: Khuyến mãi nạp thẻ

Thời gian:
Từ ngày 17/10/2020 đến hết ngày 20/10/2020
Nội dung:

Trong thời gian sự kiện, khi Nạp thẻ vào hệ thống thì các hiệp khách cũng sẽ nhận được khuyến mãi cộng thêm 30%. Cụ thể như sau:
- Thẻ viettel, vina, mobi: +30%
- Thẻ gate: +40%
- Chuyển khoản: +60%
Lưu ý: Hiện tại nước ở nhà AD đang dâng lên lại nên ko rõ có mất điện ko =,=' Nếu mất điện thì 1-2 ngày tới hơi delay 1 tí!

Sự kiện 2: Tăng tốc

Thời gian:
Từ ngày 17/10/2020 đến hết ngày 06/11/2020
Nội dung:

Trong thời gian sự kiện, thì điểm kinh nghiệm nhận được sẽ +100%

Sự kiện 3: Xếp Chữ Chúc Mừng Sinh Nhật Hiệp Khách Đế Vương

Thời gian:
Từ ngày 17/10/2020 đến hết ngày 05/11/2020
Nội dung:

- Sự kiện Xếp chữ Chúc Mừng Sinh Nhật Hiệp Khách Đế Vương có thể trả nhiệm vụ 3 lần / ngày .
- Nhận và trả nhiệm vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc ( ở Huyền Bột Phái ).
- Tất cả các hiệp khách đều có thể tham gia!
Hướng dẫn nhiệm vụ:

- B1 : Nhận nhiệm vụ Xếp chữ Mừng Sinh Nhật Hiệp Khách tại NPC Thiên Vân Nhạc
- B2 : Sau khi nhận nhiệm vụ các Hiệp Khách phải :
+ Tiêu diệt quái chênh lệch không quá +- 20 cấp so với nhân vật để thu thập được :
Chúc, Mừng, Sinh, Nhật
(20 cái)
+ Tiêu diệt tuần lộc ở Huyền Bột Phải để nhận chữ:
Hiệp, Khách, Đế, Vương
(5 cái)
- B3 : Sau khi thu thập đủ các chữ , các Hiệp Khách quay lại gặp Thiên Vân Nhạc để trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng .
Phần Thưởng:

Các Hiệp Khách sẽ nhận được:
- 01 Bánh Mừng Sinh Nhật và một số vật phẩm ngẫu nhiên:

 • Kim cương thạch cao cấp
 • Kim cương thạch siêu cấp
 • Hàn ngọc thạch cao cấp
 • Hàn ngọc thạch siêu cấp
 • Danh vọng bang hội
 • Sinh tử phù (5 lần)
 • Bá vương đơn (vô song)
 • Thái cực đơn (vô song)
 • Thái Cực Thần Đơn
 • Ngưng thần châu
 • "Vé Tưởng Niệm"
 • Lưu ý:
  • Yêu cầu mỗi lần đổi (1000,0000 tiền vàng)

Sự kiện 4: Có Phiếu Có Quà

Thời gian:
Từ ngày 17/10/2020 đến hết ngày 05/11/2020
Nội dung:

- Nhận và trả nhiệm vụ tại NPC Bát Quái Lão Nhân ( ở Huyền Bột Phái ).
- Tất cả các hiệp khách đều có thể tham gia!
- Phần thưởng đổi từ vé tưởng niệm là phần thưởng khóa.
- Để đổi quà tặng của Bát Quái Lão Nhân , các bạn phải có vật phẩm " Vé Tưởng Niệm "
(Nhận được từ sự kiện trên)
- Sau khi có được vé tưởng niệm , các Hiệp Khách gặp NPC Bát Quái Lão Nhân và tiến hành đổi lấy quà tặng .
(20 cái)
+ Tiêu diệt tuần lộc ở Huyền Bột Phải để nhận chữ:
Hiệp, Khách, Đế, Vương
(5 cái)
- B3 : Sau khi thu thập đủ các chữ , các Hiệp Khách quay lại gặp Thiên Vân Nhạc để trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng .
Phần Thưởng:

Các Hiệp Khách sẽ nhận được :
- 01 Bánh Mứng Sinh Nhật Và một số vật phẩm ngẫu nhiên

 • Võ hoàng đơn (đặc biệt)
 • Yêu Hoa Ma Võ (Kẹo) (Luyện cấp)
 • Yêu Hoa Ma Võ (Kẹo) (PK )
 • Chí tôn hoàn
 • Điểm võ huân ngẫu nhiên (~1000-5000)
 • Sức phẩm kỹ thuật phù (cao cấp) (khóa)
 • Bùa thúy ngọc (vũ khí) (chân) (khóa)
 • Bùa thúy ngọc (phòng ngự) (chân) (khóa)
 • Tăng điểm kinh nghiệm (3 giờ, cộng dồn)
 • Lưu ý:
  • Yêu cầu mỗi lần đổi (1000,0000 tiền vàng)
Sự kiện 5: Mừng ngày phụ nữ Việt Nam

Thời gian:
ngày 20/10/2020
Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện, thì tất cả nhân vật nữ sẽ nhận được +50% điểm kinh nghiệm nhận được
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

  You haven't joined any rooms.