Sự kiện Mừng ngày sinh nhật HKĐV 2021

Virus

Thành viên BQT
#1
Sự kiện 1: Khuyến mãi nạp thẻ

Thời gian:
Bắt đầu từ 6:00 AM ngày 18/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021
Nội dung:
Trong thời gian sự kiện, khi Nạp thẻ vào hệ thống thì các hiệp khách cũng sẽ nhận được khuyến mãi cộng thêm 30%. Cụ thể như sau:​
- Thẻ viettel, vina, mobi: +30%
- Thẻ gate: +40%
- Chuyển khoản: +60%

Sự kiện 2: Tăng tốc

Thời gian:
Bắt đầu từ 6:00 AM ngày 18/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021
Nội dung:
Trong thời gian sự kiện, thì điểm kinh nghiệm nhận được sẽ +100%​

Sự kiện 3: Xếp Chữ Chúc Mừng Sinh Nhật Hiệp Khách Đế Vương

Thời gian:
Bắt đầu từ 6:00 AM ngày 18/10/2021 đến hết ngày 05/11/2021
(Cần update game để hiện Quest hoặc update bằng tay http://hk-dv.net/autoupdate/All.rar)


Nội dung:
- Sự kiện Xếp chữ Chúc Mừng Sinh Nhật Hiệp Khách Đế Vương có thể trả nhiệm vụ 3 lần / ngày .​
- Nhận và trả nhiệm vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc ( ở Huyền Bột Phái ).​
- Tất cả các hiệp khách đều có thể tham gia!​
Hướng dẫn nhiệm vụ:
- Bước 1: Nhận nhiệm vụ Xếp chữ Mừng Sinh Nhật Hiệp Khách tại NPC Thiên Vân Nhạc​
- Bước 2: Sau khi nhận nhiệm vụ các Hiệp Khách phải :​
+ Tiêu diệt quái chênh lệch không quá +- 20 cấp so với nhân vật để thu thập được :​
Chúc, Mừng, Sinh, Nhật
(20 cái)​
+ Tiêu diệt tuần lộc ở Huyền Bột Phải để nhận chữ:​
Hiệp, Khách, Đế, Vương
(5 cái)​
- B3 : Sau khi thu thập đủ các chữ , các Hiệp Khách quay lại gặp Thiên Vân Nhạc để trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng .​
Phần Thưởng:
Các Hiệp Khách sẽ nhận được:​
- 01 Bánh Mừng Sinh Nhật và một số vật phẩm ngẫu nhiên:​

 • Kim cương thạch cao cấp
 • Kim cương thạch siêu cấp
 • Hàn ngọc thạch cao cấp
 • Hàn ngọc thạch siêu cấp
 • Tiên linh đơn cao cấp
 • Danh vọng bang hội
 • Sinh tử phù (5 lần)
 • Bá vương đơn (vô song) (khoá)
 • Thái cực đơn (vô song) (khoá)
 • Thái Cực Thần Đơn (khoá)
 • Ngưng thần châu (10 triệu) (khoá)
 • "Vé Tưởng Niệm"
 • Lưu ý:
  • Yêu cầu mỗi lần đổi (10,000,000 tiền vàng)

Sự kiện 4: Có Phiếu Có Quà

Thời gian:
Bắt đầu từ 6:00 AM ngày 18/10/2021 đến hết ngày 05/11/2021
(Cần update game để hiện Quest hoặc update bằng tay http://hk-dv.net/autoupdate/All.rar)


Nội dung:
- Nhận và trả nhiệm vụ tại NPC Bát Quái Lão Nhân ( ở Huyền Bột Phái ).​
- Tất cả các hiệp khách đều có thể tham gia!​
- Phần thưởng đổi từ vé tưởng niệm là phần thưởng khóa.​
- Để đổi quà tặng của Bát Quái Lão Nhân , các bạn phải có vật phẩm " Vé Tưởng Niệm "
(Nhận được từ sự kiện trên)​
- Sau khi có được vé tưởng niệm , các Hiệp Khách gặp NPC Bát Quái Lão Nhân và tiến hành đổi lấy quà tặng .​
Phần Thưởng:
Các Hiệp Khách sẽ nhận được :​
- 01 Bánh Mứng Sinh Nhật Và một số vật phẩm ngẫu nhiên​

 • Võ hoàng đơn (đặc biệt)
 • Yêu Hoa Ma Võ (Kẹo) (Luyện cấp) (6 giờ)
 • Yêu Hoa Ma Võ (Kẹo) (PK ) (6 giờ)
 • Chí tôn hoàn
 • Điểm võ huân ngẫu nhiên cộng vào nhân vật (tối đa 5000 điểm)
 • Sức phẩm kỹ thuật phù (cao cấp)
 • Bùa thúy ngọc (vũ khí)
 • Bùa thúy ngọc (phòng ngự)
 • Tăng điểm kinh nghiệm (3 giờ, cộng dồn)
 • Lưu ý:
  • Yêu cầu mỗi lần đổi (10,000,000 tiền vàng)
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

  You haven't joined any rooms.