Sự kiện Mừng ngày nhà giáo việt nam

Virus

Thành viên BQT
#1

Mừng ngày nhà giáo việt nam


Sự kiện 1: Tăng tốc

Thời gian:
Từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 25/11/2023
Nội dung:

Trong thời gian sự kiện, điểm kinh nghiệm nhận khi đánh quái tăng thêm:
- Khi bạn là đệ tử: bạn sẽ được +thêm 50% điểm kinh nghiệm​
- Khi bạn là sư phụ và có 1 đệ tử: bạn sẽ được +thêm 50% điểm kinh nghiệm​
- Khi bạn là sư phụ và có 2 đệ tử: bạn sẽ được +thêm 75% điểm kinh nghiệm​
- Khi bạn là sư phụ và có 3 đệ tử: bạn sẽ được +thêm 100% điểm kinh nghiệm​
Lưu ý: không hiển thị icon + kinh nghiệm, gõ !checkexp để kiểm tra ở phần hoạt động máy chủ​

Sự kiện 2: Nhân phẩm

Thời gian:
Từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 25/11/2023
Nội dung:

Trong thời gian sự kiện, tỉ lệ rơi vật phẩm và lượng vàng nhận được khi đánh quái tăng 50%

Sự kiện 3: Tri ân sư đồ - Lấy bánh đổi quà

Thời gian:
Từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 15/12/2023
Nội dung:


1700427064182.png

Điều kiện: Nhiệm vụ làm được 3 lần / ngày tại NPC Thiên Vân Nhạc (Huyền bột phái)

Hướng dẫn: Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc sau đó đi đánh Bánh hấp ở Huyền Bột phái để thu thập 20 bánh hấp
(túi đồ nhiệm vụ) đem về cho Thiên Vân Nhạc.
hoặc có thể nhận được 1 bánh hấp
và đổi thưởng thông qua quá trình luyện cấp.​

Phần thưởng:

 • Điểm võ huân (Cộng vào nhân vật)
 • Giỏ quà Thỏ Ngọc (dùng trong phó bản Nhật Nguyệt)
 • Bản đồ kho báu
 • Thần thụ thâm pháp
 • Võ hoàng đơn
 • Chí tôn hoàn
 • Hộp áo choàng
 • Danh vọng bang hội
 • Áo choàng ngẫu nhiên chỉ số siêu đặc biệt (1-3 ngày)
 • Tăng điểm kinh nghiệm nhận được thêm 20% trong 2-4 giờ (riêng 3 loại khác nhau và cộng đồn):
 • Tăng điểm kinh nghiệm nhận được thêm 50% trong 2-4 giờ (riêng 3 loại khác nhau và cộng đồn):
 • Tăng điểm kinh nghiệm nhận được thêm 100% trong 2-4 giờ (riêng 3 loại khác nhau và cộng đồn):
Lưu ý:​
- Bánh hấp xuất hiện khắp nơi tại Huyền Bột Phái
- Sau khi Bánh hấp biến mất thì thời gian xuất hiện lại là 15 phút
- Giới hạn cấp độ yêu cầu nhận nhiệm vụ: lớn hơn 60

Lưu ý:
 • Yêu cầu mỗi lần đổi (1,000,000 tiền vàng)
 
Sửa lần cuối: