Sự kiện Lễ hội Halloween

Virus

Thành viên BQT
#1

Lễ hội Halloween

1698943309313.png

Sự kiện 1: Tăng tốc

Thời gian:
Từ ngày 29/10/2023 đến hết ngày 03/11/2023
Nội dung:

Trong thời gian sự kiện, điểm kinh nghiệm nhận khi đánh quái tăng 100%

Sự kiện 2: Nhân phẩm

Thời gian:
Từ ngày 29/10/2023 đến hết ngày 03/11/2023
Nội dung:

Trong thời gian sự kiện, tỉ lệ rơi vật phẩm và lượng vàng nhận được khi đánh quái tăng 50%

Sự kiện 3: Tiêu diệt quái vật

Thời gian:
Từ ngày 29/10/2023 đến hết ngày 20/11/2023
Nội dung:

1698532331292.png
Điều kiện: Nhiệm vụ làm được 3 lần / ngày tại NPC Ma nữ - Autumn tại Huyền Bột Phái

Hướng dẫn: Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Ma nữ Autumn sau đó đi đánh Nam Qua Quái vật để thu thập 20 bí đỏ
1698539557070.png
đem về cho Ma nữ

Phần thưởng:

 • Thần Bí Thanh Thảo
 • Thần bí lục thảo
 • Ngũ Sắc Thần Đan
 • Thái cực đơn (vô song)
 • Bá vương đơn (vô song)
 • 1 kẹo ngẫu nhiên (khoá)
Lưu ý:​
- Nam Qua quái vật xuất hiện khắp nơi tại Huyền Bột Phái
- Sau khi Nam Qua quái vật chết thì thời gian hồi sinh lại là 15 phút
- Nam Qua quái vật không thể bị tấn công bằng vũ khí
- Giới hạn cấp độ yêu cầu nhận nhiệm vụ: lớn hơn 60

Lưu ý:
 • Yêu cầu mỗi lần đổi (1,000,000 tiền vàng)


Sự kiện 4: Đổi kẹo lấy quà

Thời gian:
Từ ngày 29/10/2023 đến hết ngày 20/11/2023
Nội dung:

Hướng dẫn: Trong thời gian diễn ra sự kiện, trong quá trình luyện cấp quái vật không quá 20 cấp độ, nếu may mắn thì bạn sẽ nhận được các loại kẹo bên dưới.​
Phần thưởng:
- Tùy vào loại kẹo mà nhận được phần thưởng tương ứng!​
Kẹo đỏ:

 • Điểm võ huân (Cộng vào nhân vật)
 • Giỏ quà Thỏ Ngọc (dùng trong phó bản Nhật Nguyệt)
 • Bản đồ kho báu
 • Thần thụ thâm pháp
 • Võ hoàng đơn
 • Chí tôn hoàn
 • Hộp áo choàng
 • Danh vọng bang hội
Kẹo xanh:

 • Tăng điểm kinh nghiệm nhận được thêm 20% trong 2-4 giờ (riêng 3 loại khác nhau và cộng đồn):
 • Tăng điểm kinh nghiệm nhận được thêm 50% trong 2-4 giờ (riêng 3 loại khác nhau và cộng đồn):
 • Tăng điểm kinh nghiệm nhận được thêm 100% trong 2-4 giờ (riêng 3 loại khác nhau và cộng đồn):

Kẹo vàng:

 • Áo choàng ngẫu nhiên chỉ số siêu đặc biệt (1-3 ngày):
  1698540737682.jpg
  1698540748675.jpg


Lưu ý:
 • Yêu cầu mỗi lần mở (1,000,000 tiền vàng)
 
Sửa lần cuối: