Sự kiện Lễ hội Halloween

Virus

Thành viên BQT
#1
Lễ hội Halloween

Sự kiện 1: Lễ hội Halloween!

Thời gian:
31/10 hết ngày 15/11/2020
Điều kiện:
Nhiệm vụ làm được 3 lần / ngày tại NPC Ma nữ - Autumn (Huyền Bột Phái)
Hướng dẫn: Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Ma nữ Autumn sau đó đi đánh Nam Qua Quái vật để thu thập 20 bí đỏ đem về cho Ma nữ
Lưu ý:
- Nam Qua quái vật xuất hiện khắp nơi tại Huyền Bột Phái
- Sau khi Nam Qua quái vật chết thì thời gian hồi sinh lại là 15 phút
- Nam Qua quái vật không thể bị tấn công bằng vũ khí
- Giới hạn cấp độ yêu cầu nhận nhiệm vụ: lớn hơn 60

- Nam Qua quái vật sẽ xuất hiện sau 18h ngày 31/10/2020

Phần thưởng:
- 1 kẹo ngẫu nhiên (túi đồ nhiệm vụ)


Lưu ý:
  • Yêu cầu mỗi lần đổi (1000,0000 tiền vàng)

Sự kiện 2: Lấy kẹo đổi quà

Thời gian:
31/10 hết ngày 15/11/2020
Điều kiện:

- không giới hạn số lần đổi đối với cách sử dụng kẹo (click chuột phải, kẹo nhận được khi train)
- giới hạn 2 lần / ngày với cách đổi ở NPC Hài Cốt
Hướng dẫn:
Các Hiệp Khách đổi kẹo tại NPC Hài CốtHuyền Bột Phái. (đổi = kẹo ở túi đồ nhiệm vụ)
Phần thưởng:
- Tùy vào loại kẹo mà nhận được phần thưởng tương ứng!


Kẹo đỏ:
-
Điểm võ huân ngẫu nhiên (~1000-5000)
-
Võ hoàng đơn (đặc biệt)
-
Thái cực thần đơn
-
Yêu Hoa Ma Võ (Kẹo) (Luyện cấp)
-
Yêu Hoa Ma Võ (Kẹo) (PK )
-
Bá vương đơn (vô song)
-
Thái cực đơn (vô song)
-
Thái Cực Thần Đơn
- Khuyên tai, dây chuyền, nhẫn level 1->130


Lưu ý:
  • Yêu cầu mỗi lần đổi (1000,0000 tiền vàng)
  • Mỗi ngày chỉ đổi được 3 kẹo (không phân biệt loại kẹo, tính chung)

Kẹo xanh:
-
Tăng điểm kinh nghiệm (+100% exp trong 2-5 giờ, riêng, cộng đồn)
-
Tăng điểm kinh nghiệm (+50% exp trong 2-5 giờ, riêng, cộng đồn)
-
Tăng điểm kinh nghiệm (+20% exp trong 2-5 giờ, riêng, cộng đồn)
-
Danh vọng bang hội
-
Ngưng thần châu


Lưu ý:
  • Yêu cầu mỗi lần đổi (1000,0000 tiền vàng)
  • Mỗi ngày chỉ đổi được 3 kẹo (không phân biệt loại kẹo, tính chung)
Kẹo vàng:


-
Ngọc thuộc tính ngẫu nhiên
-
Áo choàng thuộc tính đặc biệt có thời hạn!

Lưu ý:
  • Yêu cầu mỗi lần đổi (1000,0000 tiền vàng)
  • Mỗi ngày chỉ đổi được 3 kẹo (không phân biệt loại kẹo, tính chung)
 

Virus

Thành viên BQT
#2
Từ ngày 06/11 sẽ bắt đầu cho drop kẹo lúc train (giao dịch được) với tỉ lệ thấp!
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.