Tin tức Hướng dẫn chuyển nhân vật sang tài khoản khác (thay thế kích thể truyền công)

Virus

Thành viên BQT
#1
Với các thao tác rất đơn giản.
Các bạn chỉ cần đăng nhập trên trang chủ và chọn phần: Chuyển đổi nhân vật sang tài khoản khác


1553543681964.png

Điền đầy đủ các thông tin cần thiết và xác nhận.
Lưu ý:
- Phí chuyển nhân vật là 500@
- Có đầy đủ thông tin tài khoản
- Ví dụ tài khoản A chuyển nhân vật B qua tài khoản C thì nhập thông tài khoản A và chắc chắn tài khoản C tồn tại, không có quá 4 nhân vật
- Quá trình chuyển đổi sẽ chuyển Toàn bộ nhân vật và kho đồ riêng sang tài khoản mới!

1553543964444.png 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.