e cần mua 1 con rùa 4 =1k5 không + 1k8 có + ai bán pm

Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.