Bán DY 13x

asuno

Hiệp khách giang hồ
#1
VK +13 full 30% tt nội + 7S + PC5
AB 1 , AB 2 , nhẫn vh5 (char 68k VH)
giáp full 7 + 15 , set 12x + 12 full 8 áo full 8 + 12 Di Tinh 5%
set 13x full ulpt 8x +6 , 1 ao' 12x full ulpt 8x +11
cặp AC full NKXT
Pet soi' kc 2 , Ph3 + 51
bonus thêm it' đồ trong kho ( PC5 , sách tt char HBQ , đao , .....)
Giá ra đi là 600k CK
 

asuno

Hiệp khách giang hồ
#4
mình học thêm , nên k có thời gian , ai mua sớm mình bonus thêm it' @ , tầm >500
 

asuno

Hiệp khách giang hồ
#7
#1
VK +13 full 30% tt nội + 7S + PC5
AB 1 , AB 2 , nhẫn vh5 (char 68k VH)
giáp full 7 + 15 , set 12x + 12 full 8 áo full 8 + 12 Di Tinh 5%
set 13x full ulpt 8x +6 , 1 ao' 12x full ulpt 8x +11
cặp AC full NKXT
đã học tt 1 2 3 và huyền vũ chân khí
Pet soi' kc 2 , Ph3 + 51
bonus thêm it' đồ trong kho ( PC5 , sách tt char HBQ , đao , .....)
Giá ra đi là 600k CK
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.