Hướng dẫn Chi tiết về chức năng sư đồ

Virus

Thành viên BQT
#1
Chi tiết về chức năng sư đồ

 • Điều kiện cơ bản:
  • Sư phụ phải là nhân vật đã thăng chức lần 2
  • Đệ tử tối thiểu là nhân vật đã thăng chức lần 2 (gia nhập chính/tà)
  • Khoảng cấp chênh lệch giữa đệ tử và sư phụ là 20 cấp độ trở lên
  • Sư phụ có thể nhận tối đa 3 đệ tử.
  • Đệ tử chỉ có thể nhận 1 sư phụ.
  • Các thế lực khác nhau không thể tạo quan hệ
  • Sư phụ và đệ tử phải là người cùng lớp nhân vật, cùng thế lực

 • Tạo quan hệ:
  • Để tạo quan hệ thì đối phương phải đồng ý và tạo bằng 1 trong 2 phương pháp bên dưới:
   • Đệ tử gõ dòng lệnh:
    • /requestmaster [Tên nhân vật]
    • /baisu [Tên nhân vật]
   • Sư phụ gõ dòng lệnh:
    • /requestapprentice [Tên nhân vật]
    • /nhandetu [Tên nhân vật]
    • /inviteapprentice [Tên nhân vật]
  • Lưu ý: đệ tử và sư phụ phải đứng gần nhau
yeucau.png

 • Hủy bỏ sư đồ:
  • Để hủy bỏ quan hệ thì thực hiện bằng 1 trong 2 phương pháp bên dưới:
   • Đệ tử hoặc sư phụ gõ dòng lệnh:
    • /abandonrelationship [Tên nhân vật]
    • /huyquanhe [Tên nhân vật]
   • Thao tác hủy quan hệ trong giao diện sư đồ
huybo.png

huybo2.png

 • Cấp bậc và độ cống hiến:
  • Với tình hình hiện tại thì để tăng độ cống hiến theo kinh nghiệm của đệ tử nhận được là không hợp lý nên độ cống hiến của đệ tử sẽ tăng dựa trên số lượng quái đệ tử kết liễu (không được thấp hơn cấp độ của đệ tử và đệ tử phải tự tay kết liễu quái, tức là gây ra phần lớn sát thương lên quái).
  • Sau khi thiết lập quan hệ sư đồ, mặc định sẽ là đệ tử bậc 5.
   • Đệ tử bậc 5 : cần tiêu diệt khoảng 200 quái vật để đạt 100% cống hiến.
   • Đệ tử bậc 4 : cần tiêu diệt khoảng 2000 quái vật để đạt 100% cống hiến.
   • Đệ tử bậc 3 : cần tiêu diệt khoảng 15000 quái vật để đạt 100% cống hiến.
   • Đệ tử bậc 2 : cần tiêu diệt khoảng 50000 quái vật để đạt 100% cống hiến.
   • Đệ tử bậc 1 : cần tiêu diệt khoảng 500000 quái vật để đạt 100% cống hiến.
  • Lưu ý: Độ cống hiến không thể cộng dồn, bắt buộc phải làm nhiệm vụ thăng cấp đệ tử để có được cống hiến cấp tiếp theo.

 • Nhiệm vụ:
  • Nhiệm vụ đệ tử bậc 4: (Yêu cầu: cấp độ 15, 100% cống hiến bậc 5)
   • Nhận nhiệm vụ tại Kim Hương ngọc
   • Đến giúp đỡ môn chủ Huyền Bột Phái
   • >>> Kết thúc
  • Nhiệm vụ đệ tử bậc 3: (Yêu cầu: cấp độ 25, 100% cống hiến bậc 4)
   • Nhận nhiệm vụ tại Vĩ Đại Bảo
   • Đến hỏi thăm Ngân Kiều Long
   • >>> Kết thúc và nhận thẻ Tiềm Long
  • Nhiệm vụ đệ tử bậc 2: (Yêu cầu: cấp độ 45, 100% cống hiến bậc 3)
   • Nhận nhiệm vụ tại môn chủ Huyền Bột Phái
   • Giúp môn chủ đánh bại những tên xấu xa làm phiền những thành viên Chính Phái và Tà Phái: Hổ Phách Đao Tặc, Tụng Võ Môn Ác Bá và mang về: Di Tích hưng tặc, Tụng Võ Môn Hoạch mỗi thứ 10 cái.
   • >>> Kết thúc và nhận thẻ Mộc Long
  • detubac2.png
  • detubac2_2.png
  • Nhiệm vụ đệ tử bậc 1: (Yêu cầu: cấp độ 65, 100% cống hiến bậc 2)
   • Nhận nhiệm vụ tại môn chủ Huyền Bột Phái
   • Giúp môn chủ đánh bại những tên hải tặc Thiết Chùy Thủ Hộ Chiến Tướng và mang về 10 Vé Thu Thập.
   • >>> Kết thúc và nhận thẻ Thăng Long
  • detubac1.png

 • Phần thưởng:
  • Phần thưởng cấp bậc của sư phụ trên 1 đệ tử: (chỉ số của sư phụ có thể cộng dồn từ 3 đệ tử)
   • Đệ tử bậc 3: Thẻ TIềm Long : Tăng 20 sinh mệnh, 5% tấn công.
   • Đệ tử bậc 2: Thẻ Mộc Long : Tăng 20 sinh mệnh, 5% phòng thủ.
   • Đệ tử bậc 1: Thẻ Thăng Long : Tăng 20 sinh mệnh, 5% phòng thủ võ công.
  • Phần thưởng cấp bậc của đệ tử:
   • Đệ tử bậc 3: Thẻ TIềm Long : Tăng 20 sinh mệnh, 5% tấn công.
   • Đệ tử bậc 2: Thẻ Mộc Long : Tăng 20 sinh mệnh, 5% phòng thủ.
   • Đệ tử bậc 1: Thẻ Thăng Long : Tăng 20 sinh mệnh, 5% phòng thủ võ công.
giaodien.png


 • Truyền thụ võ công:
  • Đệ tử có thể học 1 đến 3 võ công của sư phụ (cấp 1-108).
  • - Sư phụ chỉ có thể truyền cho đệ tử những võ công của thăng chức lần tiếp theo.
  • - Kỹ năng sau khi truyền cho đệ tử thì sư phụ sẽ không thể sử dụng được nữa.
   • Ví dụ: đệ tử thăng chức lần 3 thì chỉ có thể nhận kỹ năng của thăng chức lần 4 trở xuống (kỹ năng cấp 97 trở xuống đối với class thường)
  • Khi đệ tử đạt bậc 3 thì mới có thể truyền kỹ năng thứ 2 và đệ tự đạt bậc 1 thì mới có thể truyền kỹ năng thứ 3
  • Võ công chỉ có thể truyền thụ khi đệ tử đang online và không thể thay đổi võ công khác khi đã truyền thụ xong
  • Cách truyền thụ:
   • Mở giao diện sư đồ lên bằng phím tắt Ctrl+B
   • Chọn tên đệ tử muốn truyền võ công
   • Bấm vào nút võ công, 1 giao diện võ công sẽ hiện ra. Hiển thị tất cả kỹ năng 1-108 của sư phụ đã học
   • Sư phụ chọn võ công cần truyền thụ và kéo sang giao diện sư đồ
   • Sau khi kéo xong thì giao diện sư đồ bên đệ tử sẽ hiển thị kỹ đăng đã truyền thụ
  • Sát thương và nội công:
   • Đệ tử bậc 5 : có thể nhận 1 võ công. Lực công kích của võ công = 40%. Tiêu hao nội công 150%.
   • Đệ tử bậc 4 : có thể nhận 1 võ công. Lực công kích của võ công = 50%. Tiêu hao nội công 120%.
   • Đệ tử bậc 3 : có thể nhận 2 võ công. Lực công kích của võ công = 60%. Tiêu hao nội công 120%.
   • Đệ tử bậc 2 : có thể nhận 2 võ công. Lực công kích của võ công = 60%. Tiêu hao nội công 100%.
   • Đệ tử bậc 1 : có thể nhận 3 võ công. Lực công kích của võ công = 70%. Tiêu hao nội công 100%.
giaodien3.png

giaodien2.png

 • Khác:
  • Đệ tử bậc 5 được gọi là "Tiểu học"
  • Đệ tử bậc 4 được gọi là "Trung học cơ sở"
  • Đệ tử bậc 3 được gọi là "Trung học phổ thông"
  • Đệ tử bậc 2 được gọi là "Đại học"
  • Đệ tử bậc 1 được gọi là "Cao học"
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

  You haven't joined any rooms.