Tin tức Cập nhật một số vật phẩm vào cửa hàng [Ngưng thần châu, bùa cường hóa, Thần thụ tâm pháp, Thần bí thảo]

Virus

Thành viên BQT
#1

Một số vật phẩm vừa được cập nhật vào cửa hàng như sau:

- Bùa thúy ngọc (vũ khí) (chân)

- Bùa thúy ngọc (phòng ngự) (chân)

- Bùa thủy tinh (vũ khí)

- Bùa thủy tinh (phòng ngự)

- Thần bí thanh thảo

- Thần bí lục thảo

- Ngưng thần châu (Địa) (20 triệu) (Khóa)

- Ngưng thần châu (Địa) (50 triệu) (Khóa)

- Thần thụ tâm pháp chân ấn


2018-11-19_211512.jpg
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.