Tin tức Cập nhật [Hộ tâm đơn (+50%)]

Virus

Thành viên BQT
#1
Xin chào các Hiệp Khách


Nhằm tạo điều kiện cho các bạn chơi sau có thể bắt kịp cấp độ với các bạn chơi trước
Nên ADMIN quyết định cập nhật vật phẩm hỗ trợ luyện cấp.


Thời gian: Từ hôm nay đến hết ngày 15/11/2018

Hộ tâm đơn (+50%) (24 giờ)
1000@


Hộ tâm đơn (+50%) (2 giờ)
100@


(Giá ra cực ưng - số lượng có hạn)


Lưu ý: Pill này +20% so với Hộ tâm đan 30% và không ăn dồn với hộ tâm đơn 30%,20% được
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.