Tin tức Bảo trì server đột xuất khoảng 15 phút. Khóa các tài khoản bug

Virus

Thành viên BQT
#1
Hiện tại m đã phát hiện được một số tài khoản đã tận dụng lỗ hổng, và bug thần thú nên server sẽ phải bảo trì nhanh 15 phút để khắc phục sự cố này. Mong các hiệp khách thông cảm.

Khóa toàn bộ tài khoản đã login bằng IP 115.78.88.83 và IP 42.118.214.8314.183.107.196 trong 7 ngày gần đây
buurong
buurong1
buurong10
buurong11
buurong12
buurong13
buurong14
buurong15
buurong16
buurong17
buurong18
buurong19
buurong2
buurong3
buurong4
buurong5
buurong6
buurong7
buurong8
buurong9
chinhtan19
ngobuu1
ngobuu3
nsngobuu3
opdoxitnua3
opdoxitnua5
phamthong3
luciphe0168
luciphe0918
diamondysno2
phamthong1
opdoxitnua4
ngobuu2
ngobuu
chinhtan18
opdoxitnua1
opdoxitnua2
chinhtan17
chinhtan12
chinhtan13
chinhtan14
chinhtan15
zunhatxom000
chinhtan8
chinhtan9
chinhtan7
edostw000
chinhtan11
taphonchau4
chinhtan16
edostw0
chopper
chinhtan10
chinhtan5
chinhtan6
chinhtan1
aloner02
chinhtan2
opdoxitnua
taphonchau5
vsanji
xoanxapxam00
boahancock
chinhtan4
nsngobuu2
opdoxithoai2
opdoxithoai3
hoatieunami
franky
nicorobin
nsngobuu1
edostw1
arkyclone5
roronoazoro
edostw0000
chinhtan3
chinhtan
opdoxithoai1
tienanhlove
mtridv01
opdoxithoai
vailol

gafnino444
kiemtien13
kiemtien14
kiemtien15
kiemtien16
kiemtien17
kiemtien18
kiemtien19
kiemtien20
dieu1411
kiemtien11
kiemtien12
chodien
nhocbh010vn
nhocbh011vn
nhocbh014vn
nhocbh015vn
nhocbh555vn
nhocbh666vn
nhocbh999vn
nhocbh444vn
nhocbh012vn
nhocbh013vn
kiemtien10
kiemtien01
kiemtien02
kiemtien03
nhocbh888vn
kiemtien04
kiemtien05
kiemtien06
kiemtien07
kiemtien08
kiemtien09
nhocbh777vn
trasua12
dotuanhung84
dandyjohns1
nhocbh111vn
shizunoca
namcp2018
namcp2016
demons1
nhocbh333vn

mluan1
bauvutru1
Saubeo2018
ngocanhmx97


Ở đây chúng tôi không chấp nhận chơi bug như vậy!!!

Nếu có tài khoản nào cảm thấy bị khóa oan vui lòng inbox fanpage trình bày chi tiết. Nếu hợp lý thì m sẽ xem xét lại!
 
Sửa lần cuối:
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.