Bán Bán dùm bạn ( acc nin 142 + tử hào 137 ) vh5

Noria

Hành hiệp trượng nghĩa
#1
Nin gồm: vũ khí 14x full kc 2 + 15
Set 13x + áo full ulpt 9x + 15
Vh hơn 200k , set ts 10x , full kc chung+ riêng
Giá 600k c

Acc tử hào gồm : vũ khí full 3x + 15
Set 12x full pt + 13 14
Set ts 10x vh 5
Ph4 + pet kc2 full kc chung + riêng
Giá 300k ck
Liên hệ: 035 603 7816
 
Sửa lần cuối:
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.