Bán Bán con TH vh8 level 147

kingtank

Hành hiệp trượng nghĩa
#1
set ts 12x -
Áo 14xC 9x + 15
thương 14xC full 35 + 15
chân tay giáp 13xC full 8x + 15
Phượng 81 - cặp áo cknd +10 - Sói 7
Thanh lý : 3m .
02.jpg
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.