Bán Bán acc tử hào 13x full set 12x + 13 giá 100k/1 acc

HuynhMai

Sơ nhập giang hồ
#51
Thằng lol vô học, mày coi cách mày nc đi con chó.
Cái loại đàn bà ngu thì ngậm mồm vào cho bố nhờ.
Lúc nói này lúc nói nọ nói không lại rồi vô học vô hành cần lắm những thanh niên thế này đây
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.