Bán Bán Acc cho bác nào cần

PIGG

Sơ nhập giang hồ
#1
Có Đao 75, Kiếm 76, Cung 74, chỉ bán đao, kiếm tặng acc cung, acc kiếm có AC pill tháng, AC Gmm1, sói hồng

1589722562296.png
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.