Bán Bán ạc HBQ 147 200k VH

MrHuy

Tung hành bốn biển
#1
Bán ạc HBQ 147
VK 14x chân f kc2+13 max óp
Vk 12x +15
Áo 13x chân +14,tay chân giáp train +13
Chó kc2, rắn 4 +65
Cặp áo tmqh, áo G7+10 tmqh
Ts sét ts 10x, có nhẫn aa +6
Full kc chung, riêng, max skill
Giá 5k@. Aoe 8 con, nhảy tmqh hơn 100%
 
Sửa lần cuối:

zzPhiu

Hiệp khách giang hồ
#4
Bán ạc HBQ 147
VK 14x chân f kc2+13 max óp
Vk 12x +15
Áo 13x chân +14,tay chân giáp train +13
Chó kc2, rắn 4 +65
Cặp áo tmqh, áo G7+10 tmqh
Ts sét ts 10x, có nhẫn aa +6
Full kc chung, riêng, max skill
Giá 5k@. Aoe 8 con, nhảy tmqh hơn 100%
K tiếp tục đam mê sao...
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.