Bán [Arky] Bán vài món và dàn acc cùi ...

Arky

Tung hành bốn biển
#1
Ngại treo nên cần ra đi 1 vài account như sau:

+ HBQ nữ Tà 121 VK Full 26 + 15 8 hỏa PC 4
+ DHL nữ Tà 121 VK Full 26 + 15 8 hỏa PC 5
+ DHL nữ Chính 121 VK Full 26 + 15 8 hỏa PC 4
+ DHL nam Chính 121 VK Full 25 + 13 8 nội PC 5
+ DHL nam Chính 121 VK Full 25 + 13 8 nội PC 4
+ DHL nam Tà 121 VK Full 25 + 13 8 nội PC 4
+ Đao nữ Chính 117 VK 110 Full 26 + 10 8 Độc PC 4
+ DP Nam Tà 121 Quạt 120 Full KC2 + 12 10 ngoại

Đồ đạc giống nhau như bên dưới:
- Set 11x F6/7 + 10, giáp 95 + 10
- ACG 4 + 10
- TS cặp btkc 1
- DHL + HBQ pet chim 14% clvc, dp + đao pet sói kc 2
- VH thì đám Đao 53 k, còn lại ~ 3x 4x k

Ngoài ra cần bán 1 vài món như sau:
- AC + 99
- 1 pet Phượng 4, 1 Pet Phượng 3, 5 con phượng 1
- 2 AC nữ f15% $
- 1 nhẫn AA + 2

Bán bằng @ hay CK đều được thông qua mod @tuhoanthien
Ai cần gì thì liên hệ, xin cảm ơn

NOTE: ae nào hay bị kill auto, mấy thg kill núp k1 thì mua cả dàn này về KS thg kia có mà khóc thét :(
 
Sửa lần cuối:

Arky

Tung hành bốn biển
#3
UP up, ae nào hay bị kill auto, mấy thg kill núp k1 mua cả dàn này về KS thg kia có mà khóc thét :(
 
#4
Ngại treo nên cần ra đi 1 vài account như sau:

+ HBQ nữ Tà 121 VK Full 26 + 15 8 hỏa PC 4
+ DHL nữ Tà 121 VK Full 26 + 15 8 hỏa PC 5
+ DHL nữ Chính 121 VK Full 26 + 15 8 hỏa PC 4
+ DHL nam Chính 121 VK Full 25 + 13 8 nội PC 5
+ DHL nam Chính 121 VK Full 25 + 13 8 nội PC 4
+ DHL nam Tà 121 VK Full 25 + 13 8 nội PC 4
+ Đao nữ Chính 117 VK 110 Full 26 + 10 8 Độc PC 4
+ DP Nam Tà 121 Quạt 120 Full KC2 + 12 10 ngoại

Đồ đạc giống nhau như bên dưới:
- Set 11x F6/7 + 10
- ACG 4 + 10
- TS cặp btkc 1

Bán bằng @ hay CK đều được thông qua mod @tuhoanthien
Ai cần gì thì liên hệ, xin cảm ơn
vcc bán thật à :<
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.