Thảo luận ai giúp người mới với

oder

Sơ nhập giang hồ
#1
như tiêu đề ... mình là người mới . chưa quen ai nên khó làm đồ .. ai có vk nin , cung , đao hay áo quần củ gì đó thì cho mình với :((
 

oder

Sơ nhập giang hồ
#2
sẵng đây cho mình xin cách nâng khí công của nin , đao , cung với
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.