Liên hệ

Class nào phải dùng cung tên để tấn công? (có 4 kí tự, không tính class HERO: Diệu Yến, Mai Liễu Chân)